Logo van Veilig Erfgoed

Veilig Erfgoed

Deze site geeft toegang tot DICE
De Database Incidenten Cultureel Erfgoed DICE is een registratiesysteem voor incidenten in cultureel erfgoed. Erfgoedbeheerders kunnen DICE gebruiken voor hun incidentenregistratie. Veilig Erfgoed maakt die gegevens openbaar -anoniem- in percentages en gemiddelden, en ontwikkelt op basis van deze gegevens informatie over preventieve maatregelen voor het erfgoedveld.